Kako napisati hladan email?

Uvod: Uvodni dio trebao bi uključivati privlačnu i uvjerljivu pozdravnu rečenicu koja će privući pažnju primaoca.

Razlog slanja: Objasnite razlog za slanje e-poruke, kao što je vaše iskustvo ili vaša usluga.

Relevantnost: Uključite informacije koje pokazuju kako je vaša usluga relevantna za potrebe i želje primaoca.

Prednosti: Izložite prednosti vaše usluge i kako ona može pomoći primaocu u rješavanju njegovih problema ili potreba.

Kratak opis: Kratko opišite svoju uslugu i proces koji primaoc može očekivati.

Kontakt informacije: Osigurajte da navedete svoje kontakt informacije, uključujući e-poštu i telefonski broj, kako bi primaoc mogao lako kontaktirati vas.

Završni poziv za akciju: Završite e-poruku pozivom za akciju, kao što je poziv za kontakt ili dogovor o sastanku, kako bi se primaoc motivirao da poduzme korak dalje.

Personalizacija: Personalizirajte svoju e-poruku tako da se odnosi na specifične potrebe i želje primaoca.

Provjera: Provjerite svoju e-poruku za pogreške pri pisanju i gramatiku kako biste bili sigurni da se ispravno prezentirate.

Dodatni savjet je da trebate imati web stranicu gdje ćete slati ljude kojima se obraćate.

Objavljeno dana